Project Manager

W dniu 1 stycznia 2022 wygasła umowa współpracy pomiędzy Zespołem IRA a Agencją MusicArt. Tym samym wszelkie pełnomocnictwa agencji na reprezentowanie zespołu tracą swoją ważność. W sprawie bookowania nowych koncertów i wszelkiego rodzaju występów zespołu IRA oraz Artura Gadowskiego prosimy zwracać się do Moniki Myszy tel.+48 606 935 736 lub na adres m@ilowy: ira.koncerty@gmail.com

Ze względu na sporą ilość zapytań informujemy, iż z powodów organizacyjnych nie przesyłamy zdjęć, autografów czy innych pamiątek związanych z zespołem i nie odpowiadamy na emaile z takimi prośbami. Zapraszamy na nasze koncerty po osobisty odbiór autografów oraz pamiątkowe zdjęcia.